Aug
20
Sun
2017
WAKE UP IBIZA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)
Aug 20 @ 12:00 pm


WAKE UP IBIZA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)

from 12.00 – 24.00 hrs

party info & full lineup


Aug
25
Fri
2017
WE PARTY SUNDIA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)
Aug 25 @ 12:00 pm


WE PARTY SUNDIA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)

from 12.00 – 24.00 hrs

party info & full lineup


Aug
27
Sun
2017
WAKE UP IBIZA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)
Aug 27 @ 12:00 pm


WAKE UP IBIZA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)

from 12.00 – 24.00 hrs

party info & full lineup


Sep
1
Fri
2017
WE PARTY SUNDIA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)
Sep 1 @ 12:00 pm


WE PARTY SUNDIA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)

from 12.00 – 24.00 hrs

party info & full lineup


Sep
3
Sun
2017
WAKE UP IBIZA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)
Sep 3 @ 12:00 pm


WAKE UP IBIZA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)

from 12.00 – 24.00 hrs

party info & full lineup


Sep
8
Fri
2017
WE PARTY SUNDIA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)
Sep 8 @ 12:00 pm


WE PARTY SUNDIA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)

from 12.00 – 24.00 hrs

party info & full lineup


Sep
10
Sun
2017
WAKE UP IBIZA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)
Sep 10 @ 12:00 pm


WAKE UP IBIZA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)

from 12.00 – 24.00 hrs

party info & full lineup


Sep
15
Fri
2017
WE PARTY SUNDIA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)
Sep 15 @ 12:00 pm


WE PARTY SUNDIA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)

from 12.00 – 24.00 hrs

party info & full lineup


Sep
17
Sun
2017
WAKE UP IBIZA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)
Sep 17 @ 12:00 pm


WAKE UP IBIZA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)

from 12.00 – 24.00 hrs

party info & full lineup


Sep
24
Sun
2017
WAKE UP IBIZA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)
Sep 24 @ 12:00 pm


WAKE UP IBIZA POOL PARTY @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)

from 12.00 – 24.00 hrs

party info & full lineup


Oct
1
Sun
2017
WAKE UP IBIZA POOL PARTY CLOSING PARTY 2017 @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)
Oct 1 @ 12:00 pm


WAKE UP IBIZA POOL PARTY CLOSING PARTY 2017 @ EL PATIO IBIZA Open Air Club (BoraBora Apartments)

from 12.00 – 24.00 hrs

party info & full lineup