IBIZA 4 ALL - Beaches of San Josép de sa Talaia-   CALÓ DES SERRAL BEACH
-  CALÓ DES SERRAL BEACH
 
- CALÓ DES SERRAL
 
- CALÓ DES SERRAL
Länge: 40 m
Mittlere Breite: 14 m
Belegung: hoch
Bebauung: teilweise bebaut
Art: körniger Sand
- CALÓ DES SERRAL